بسته یک

23,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 10 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته دو

33,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 25 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته سه

44,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 50 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته چهار

60,500 تومانماهانه
 • فضای هارد 80 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته پنج

77,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 120 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته