بسته یک

91,000 تومانماهانه
 • فضا هارد 5 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته دو

130,000 تومانماهانه
 • فضا هارد 10 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته سه

175,500 تومانماهانه
 • فضا هارد 15 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته چهار

234,000 تومانماهانه
 • فضا هارد 20 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته پنج

338,000 تومانماهانه
 • فضا هارد 30 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته