بسته یک

490,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 1 ترابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته دو

678,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 2 ترابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته سه

878,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 3 ترابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته چهار

1,078,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 4 ترابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته پنج

1,478,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 6 ترابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته