بسته یک

27,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 2 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته دو

45,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 5 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته سه

67,500 تومانماهانه
 • فضای هارد 10 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته چهار

96,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 15 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته پنج

126,000 تومانماهانه
 • فضای هارد 20 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته