بسته یک

91,300 تومانماهانه
 • فضا هارد 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته دو

157,300 تومانماهانه
 • فضا هارد 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته سه

223,300 تومانماهانه
 • فضا هارد 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته چهار

289,300 تومانماهانه
 • فضا هارد 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته پنج

399,300 تومانماهانه
 • فضا هارد 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته