مدیریت سرور مجازی

1,000,000 تومانماهانه
  • عیب یابی سرور بصورت ساعتی محاسبه میگردد خیر

مدیریت سرور اختصاصی

3,000,000 تومانماهانه
  • عیب یابی سرور بصورت ساعتی محاسبه میگردد خیر

عیب یابی سرور

50,000 تومانماهانه
  • عیب یابی سرور بصورت ساعتی محاسبه میگردد بله