بسته یک

102,000 تومانماهانه
 • فضا هارد 5 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته دو

132,600 تومانماهانه
 • فضا هارد 10 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته سه

163,200 تومانماهانه
 • فضا هارد 15 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته چهار

193,800 تومانماهانه
 • فضا هارد 20 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته پنج

255,000 تومانماهانه
 • فضا هارد 30 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته