بسته یک

77,000 تومانماهانه
 • فضا هارد 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته دو

96,800 تومانماهانه
 • فضا هارد 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته سه

116,600 تومانماهانه
 • فضا هارد 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته چهار

136,400 تومانماهانه
 • فضا هارد 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته پنج

176,000 تومانماهانه
 • فضا هارد 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته